Asfalt Emülsi̇yon Üreti̇m Tesi̇si̇

Asfalt Emülsi̇yon Üreti̇m Tesi̇si̇

Sıvı petrol asfaltları, bitki örtüsüyle temas ettiğinde, onların kurumasına neden olduğu gibi, buharlaşma sonucunda da hava kirliliğine sebep olmaktadır. Ayrıca inceltici olarak kullanılan malzemeler enerji elde etmede kullanılır ve pahalı malzemelerdir.

Bütün bu dezavantajlarından dolayı, bilim adamları daha ucuz ve zararsız bir maddeyle asfalt çimentosunu inceltmek için araştırmalar yapmıştır. Ve sonunda asfalt çimentosu, su ile inceltilmiştir. Elde edilen bu malzemeye asfalt emülsiyonu adı verilmiştir.

 

Asfalt Emülsiyon Üretim Tesisleri, Bitüm hattı, Latex Hattı, Değirmen, Emülgatör ve Asit Tartım Ünitesi,Kompresör ve Pnomatik Hattı, Sistem Kontrol ve Yönetim Kabini, Su depolama tankı, Kamyon Doldurma Hattı, Elektrik Kontrol Kabini ve Sistemi, Emülsiyon Depolama Tankı ve Sisteminden oluşmaktadır.

 

Asfalt Emülsiyon Üretim Tesisleri, kolay kurulum ve taşıma sistemi, tutuşma risklerini azaltarak iş güvenliği ve yüksek çalışma sıcaklıklarından kurtularak yüksek enerji verimliliği sağlar.